Статии

Политическите кръстоносни походи - полезна историографска концепция?

Политическите кръстоносни походи - полезна историографска концепция?

Политическите кръстоносни походи - полезна историографска концепция?

Følner, Bjarke

Магистър. Отличие, Единбургски университет (2001)

Резюме

Тази статия се занимава със съвременната историографска концепция за „политическите кръстоносни походи“. Понятието „политически кръстоносен поход“, разбира се, не е измислено през самото Средновековие. Простото обяснение на историографското изобретение и приложение на термина би било, че той се възприема като концепция, която ни позволява да подобрим знанията и разбирането си за важен аспект от периода, подобно на по-широките понятия за „кръстоносните походи“ или „Феодализъм“. Целта ми в тази статия е да изясня някои аспекти на съдържанието и историографската полезност на концепцията за „историческите кръстоносни походи“, като се опитвам да отговоря на следния въпрос:

Какво се разбира под термина „политически кръстоносен поход“, как можем да го използваме и до каква степен концепцията за „политическия кръстоносен поход“ е полезна за подобряване на нашите знания и историческо разбиране за най-ранните кръстоносни походи срещу християнските мирски сили в Европа?


Гледай видеото: Латинската гордост в краката ни беше! - цар Калоян (Януари 2022).