Статии

Човекът и природата през Средновековието

Човекът и природата през Средновековието

Човекът и природата през Средновековието

От Кристиан Рор

Лекция в Новосибирския държавен университет (2002)

Въведение: Ако се опитваме да дефинираме „природа“ в средновековния смисъл, трябва да вземем предвид много по-широк смисъл, отколкото в наши дни означава „природа“ (на английски) или „Natur“ (на немски). Както показаха нашите дискусии, руският израз ï ðèðî äà е по-широко използван и следователно по-подходящ за сравняването му със средновековната „натура“ (на латиница).

Така че, природата е не само необработената част от околната среда, но и сумата от живо поведение като цяло, връзката между бог и хора, обясненията на Вселената и на живота в частност. По този начин няма да мога да представя пълно проучване за „човека и природата“.

В допълнение към това, тази област на изследвания в момента се разраства много бързо, развивайки и много поддисциплини. Вместо това предпочитам да ви дам представа за някои от възможните подходи и най-вече искам да се съсредоточа върху примери, които ще разгледам по-подробно.


Гледай видеото: Feats of memory anyone can do. Joshua Foer (Януари 2022).