Статии

Митам б. Yaḥyā al-Tammār: важна фигура в ранния шиизъм

Митам б. Yaḥyā al-Tammār: важна фигура в ранния шиизъм

Митам б. Yaḥyā al-Tammār: важна фигура в ранния шиизъм

От Халид Синдауи

Ал-Кангара, Том 29: 2 (2008)

Резюме: Настоящото изследване предоставя анализ на важна личност на шиите, Mītham b. Yaḥyā al-Tammār, близък последовател и довереник на „Alī b. Abī Ṭālib, който изигра значителна роля в ранната история на шиизма, но беше доста игнориран от съвременната наука. Надяваме се да коригираме въпроса тук и да дадем представа за неговата биография, отношенията му с „Али“ и как тези отношения обогатяват ранната шиитска мисъл и религиозна юриспруденция. На следващите страници ще обсъдим произхода на Митам, неговата личност, неговите потомци и ролята, която те са играли в шиитската юриспруденция, неговия коментар за Корана и другите му писания, ролята му на предавател на традициите, неговите ученици, неговата мистична знания и събитията около смъртта му.


Гледай видеото: 5# The Power of Al Istighfar. Imam Ahmad Ibn Hanbal u0026 The Baker (Декември 2021).