Статии

Английски и галисийски през Средновековието: Социоисторическо проучване

Английски и галисийски през Средновековието: Социоисторическо проучване

Английски и галисийски през Средновековието: Социоисторическо проучване

От Бегоня Креспо Гарсия

Revista Alicantina de Estudios Inglese, № 17 (2004)

Въведение: Целта на настоящата статия е да предложи нова перспектива за анализа на английския и галисийския език чрез сравняване на социолингвистичната ситуация на тези езици през Средновековието. Документът ще бъде организиран в четири раздела: раздел 1 ще изобрази общата история на двете общности през Средновековието, като се позовава особено на контактите им съответно с нормандски / френски и кастилски. Раздел 2 ще бъде посветен на дивергентната еволюция на двата езика, детайлизирайки поведението на основните социални слоеве. За да завърши социолингвистичния анализ, раздел 3 ще изследва ефектите от двуезичието и диглосията върху английския и кастилския език като средство за илюстриране на голямото влияние, което външните фактори могат да окажат върху съответната езикова общност. И накрая, раздел 4 ще обобщи заключенията, направени в светлината на гореспоменатите предложения.


Гледай видеото: Мартынюк. МРТ при эпилепсии. (Януари 2022).