Статии

Църква и държава в царството на Киликийска Армения, 1198-1375

Църква и държава в царството на Киликийска Армения, 1198-1375

Църква и държава в царството на Киликийска Армения, 1198-1375

От Чарлз А. Фрейзи

Византийски изследвания / Етюди Византийци, Том 3: 2 (1976)

Въведение: Цилцианската Армения води началото си през единадесети век в резултат на нашествието на турците селджуки в Източна Анадола, арменската национална родина. Твърде малко на брой, за да оказват успешна съпротива и не желаещи да живеят под чуждо господство, може би една четвърт от цялото арменско население търсеше сигурност в границите на Византийската империя, установявайки се в слабо населената провинция Киликия. Тук арменските принцове се утвърдиха в крепости, кацнали на върхове на планини, обследващи долините на реките, където някои от изгнаниците обработваха земята, докато други се занимаваха с търговия в градовете, граничещи със Средиземно море.


Гледай видеото: Бойко Борисов: Българското правителство признава масовото изтребление на арменците (Януари 2022).