Статии

Количествена оценка на теориите за демографска, полова и социална трансформация на възхода на европейския лов на вещици 1300-1500

Количествена оценка на теориите за демографска, полова и социална трансформация на възхода на европейския лов на вещици 1300-1500

Количествена оценка на теориите за демографска, полова и социална трансформация на възхода на европейския лов на вещици 1300-1500

От Филип Смит

Исторически социални изследвания / Historische Sozialforschung (HSR), Кн. 17: 4 (1992)

Резюме: Целта на тази статия е да хвърли светлина върху европейската мания за вещици в периода 1300-1500 г., като се опита да оцени две групи теории. Сред значимите констатации са, че съществуват съществени разлики между моделите на преследване на магьосничество преди и след 1420 г., че различните региони имат модели на магьосничество и че тези модели също се формират от демографски фактори. Тези демографски фактори са свързани с взаимодействието на градските характеристики на лова на магьосничество. Една от най-важните препоръки на тази статия е, че бъдещите изследвания обръщат повече внимание на ролята на процесите на урбанизация при определянето на преследването на вещици.


Гледай видеото: World Population 2020 (Декември 2021).