Статии

„Злото око“ в ранната ирландска литература и право

„Злото око“ в ранната ирландска литература и право

„Злото око“ в ранната ирландска литература и право

От Jacqueline Borsje и Fergus Kelly

Celtica, Кн. 24 (2003)

Въведение: Вярата, че вредата се причинява от гледането по определен начин на някого или нещо, обикновено е известна като вярата в „лошото око“. Тази връзка между очите и свръхестествения1 начин на причиняване на вреда е добре известна в ирландските текстове. Александър Хагърти Крапе посвети есе за злото око в ирландския фолклор; настоящата статия се занимава със средновековни изображения. Част I дава обзор на разнообразната терминология и обширни описания, които отразяват злото око в ранните ирландски текстове; Част II съдържа издание, превод и дискусия на част от правния коментар за злото око, приложен към цитат от стария ирландски закон-текст.


Гледай видеото: 5 Почитай майка си и баща си (Декември 2021).