Статии

Общност в Voice? Преразглеждане на социалния контекст Датските кралски харти, функциониращи през 11 век

Общност в Voice? Преразглеждане на социалния контекст Датските кралски харти, функциониращи през 11 век

Общност в Voice? Преразглеждане на социалния контекст Датските кралски харти, функциониращи през 11 век

От Минору Одзава

HERSETEC: списание за херменевтично изучаване и обучение на текстова конфигурация, Том 3: 1 (2009)

Въведение: Тази статия има за цел да анализира социалния контекст, в който функционира датска кралска харта от 21 май 1085 г., по отношение на връзката между текста и общността. Хартата е известна сред историците, които се интересуват от средновековна Скандинавия, защото това е най-ранният известен пример за всички кралски харти в Скандинавия. Не малко изследвания, особено базирани главно на дипломатически науки, са посветени на тази харта от 19-ти век. Отправната точка на съвременната историография на хартата е подготвена от А. Кохер и Л. Вайбул, а през 1985 г. в Лунд се провежда симпозиум, а през 1988 г. е публикуван сборникът за отбелязване на 900-годишния юбилей от производството на хартата .


Гледай видеото: Braco visits Bruno Gröning Circle of Friends (Декември 2021).