Статии

Гражданската администрация на Византийска Иберия според печатите

Гражданската администрация на Византийска Иберия според печатите

Гражданската администрация на Византийска Иберия според печатите

От Вернер Сейбт

Историани. Festschrift Roin Metreveli. (Тбилиси, 2009)

Въведение: Би било съвсем безнадеждна задача да се търсят нови исторически текстове, но има голяма част от изходните материали до момента, повече или по-малко пренебрегвани от много византийски и други историци от Средновековието, византийски оловни печати. От някои приблизително 80 000 бика все още все още не са публикувани, много са повече или по-малко добре публикувани, но дори публикуваният материал може в много случаи да предложи повече и по-добра информация от постигнатата досега, тъй като през последното десетилетие византийската сигилография видя огромен напредък . В наши дни специалистите са в състояние да установят списъци с офицери на определени длъжности в хронологичен ред (отчасти въз основа на относително хронология), което е напр. от голямо значение за възстановяването на провинциалната администрация на Византийската империя.

Вижте също уебсайта на Просопографията на Византийския свят


Гледай видеото: ГЕОРГИЙ ВЕРНАДСКИЙ. МОНГОЛЫ И РУСЬ 01 (Октомври 2021).