Статии

Етични възгледи на Ибн Мискавей и Аквински

Етични възгледи на Ибн Мискавей и Аквински

Етични възгледи на Ибн Мискавей и Аквински

От Хамид Реза Алави

Философски статии и рецензия Кн. 1: 4 (2009)

Абстракт: Ибн Мискавей е един от най-великите ирански философи мюсюлмани през единадесети век. Неговите възгледи, особено по отношение на етиката, са много известни и важни. От друга страна, Тома Аквински е най-големият християнски богослов и философ през ХІІІ век. Той също така има много известни и интересни идеи по отношение на етиката. Изследването на тези двама учени, съответно на представители на ислямската и християнската философия, ще разкрие техните прилики по отношение на едно от най-важните подразделения на философията, т.е. етиката. Целта на тази статия е да извлече и обясни техните етични възгледи, така че да може да се идентифицира общ модел на ислямска и християнска етика, който да бъде полезен за всички мюсюлмански и християнски философи по света.


Гледай видеото: Katolički kalendar. - Sveti Toma Akvinski (Януари 2022).